Sponsors

An organization of the X Symposium of the Polish Bioinformatics Society has been supported by:


Polish Ministry of Science and Higher Education (grant no. 842/P-DUN/2017)


Polish Bioinformatics Society


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology


EURO working group on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine


Organizacja X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego została dofinansowana w ramach umowy 842/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, jak również ze środków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego, EWG CBBM (EURO working group on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine) oraz Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.